Medilevel Trygg och säker titrering som förenklar vardagen för både vårdgivare och patienter. CASES VÅRA PRODUKTER

Medilevel vinnare av
Guldpillret 2020

Juryns motivering
“Årets pristagare har utvecklat ett smart digitalt uppföljningsstöd som skapar vinster för patienter, deras familjer, sjukvården och samhället. Följsamhet och uppföljning av läkemedelsbehandling av unga patienter med ADHD har förbättrats. Tekniken har en framtida potential i kraft av sin skalbarhet till andra diagnoser och patientgrupper.”

Medilevel

Medilevel förbättrar kommunikationen mellan patienter och vårdgivare under titreringen. Medilevel kan enkelt anpassas till ett brett utbud av olika mediciner. Det ökar patientens engagemang, minskar biverkningarna och antalet fysiska patientbesök. Resursutnyttjandet inom sjukvården minskar med 70-90%.

ADHD

HIPR är ett IT-system som tillsammans med nya arbetsmetoder löser flera problem för patienter, läkare och sjuksköterskor vid insättning av medicin för behandling av ADHD. Läs mer..

Depression

SENO är ett system för en tryggare och säkrare insättning av antidepressiva läkemedel. Patienten kan tillsammans med anhöriga och sjukvården, på helt nya sätt, diskutera hur patienten mår och effekten av medicinen. Läs mer..

1. Minskar kostnaderna

Medilevel minskar kostnaderna inom vården samtidigt som det ökar kvaliteten och förenklar processer inom vården.

2. Snabbare titrering

Med daglig uppföljning kan vårdpersonalen reagera på patientens mående och därmed komma fram till optimal dosering betydligt snabbare än med traditionell behandling.

3. Nöjdare patienter

Med kortare titreringsperioder blir patienterna nöjdare. Patienterna upplever också ökad trygghet och säkerhet.

4. Enkelt att komma igång

Det enkla användargränssnittet i Medilevel gör det snabbt och enkelt för både personal och patienter att komma igång.