Medilevel
En ny standard för medicinering.

Välj egen drift eller hosting hos oss.

Våra produkter

ADHD

HIPR är ett IT-system som tillsammans med nya arbetsmetoder löser flera problem för patienter, läkare och sjuksköterskor vid insättning av medicin för behandling av ADHD. Läs mer..

Depression

SENO är ett system för en tryggare och säkrare insättning av antidepressiva läkemedel. Patienten kan tillsammans med anhöriga och sjukvården, på helt nya sätt, diskutera hur patienten mår och effekten av medicinen. Läs mer..

Ett modernt arbetssätt

En titrering av medicin är ofta både en lång och resurskrävande process. Detta leder till onödiga biverkningar, ångest och lidande patienter. För vårdgivarna blir resultatet att man slösar med resurser som skulle kunna användas bättre.

Medilevel förbättrar kommunikationen mellan patienter och vårdgivare under titreringen. Det kan enkelt anpassas till ett brett utbud av olika mediciner. Det ökar patientens engagemang, minskar biverkningarna och antalet fysiska patientbesök minskar. Resursutnyttjandet inom sjukvården minskar med 70-90%.

Tjänst eller egen drift

Vi vill att vårt system ska vara så enkelt som möjligt för dig som kund. Därför erbjuder vi vår lösning i två olika varianter. Du kan välja mellan att använda systemet som en tjänst, en så kallad SAAS-lösning (Software As A Service) eller så installeras systemet i er befintliga IT-miljö.

SAAS-lösningen är perfekt för dig som kanske inte har någon egen IT-miljö och inte vill lägga tid och resurser på att ta hand om ett IT-system. Väljer du den här lösningen så kan du sätta igång direkt eftersom systemet redan är igång och bara väntar på dig och dina patienter. Passar väldigt bra för mindre enheter och privata vårdgivare.

Om du redan har en egen IT-miljö och har kunskaper och resurser för att ta hand om ett IT-system så kan det vara bättre att installera vårt system hos dig. Du har då fullständig kontroll över systemet och kan planera driften helt enligt dina egna behov. Den här lösningen passar bra för stora enheter och regioner.