Region Gävleborg start nu upp en studie med vårt system Seno – för titrering av antidepressiva läkemedel. Med hjälp av prispengarna från vinsten av Sveapriset kommer man efter sommaren att starta en studie som omfattar 60 patienter (30 barn och 30 vuxna) samt berörda läkare och sjuksköterskor. Studien ska utvärdera upplevelsen hos patienterna och deras familjer, samt mäta och tydliggöra effektivitetsvinsterna och patientnyttan. Studien ska pågå under 6 månader.
Nyfiken och vill veta mer? Kontakta oss info@medilevel.se +46 (0)70 – 87 85 999